» تالار گفتگو

لينك ها

تماس با ما

تهران ، ميدان امام خميني (ره) خيابان باب همايون خيابان صور اسرافيل خيابان داور - وزارت امور اقتصادي و دارايي -  سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

صندوق پستي: 4618/ 11365
 
ساعت كاري سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 مي باشد.
نقشه صفحه اصلي