طرح های صنعتی و معدنی

1-     بیمارستان 100 تختخوابی پارس

محصول: خدمات درمانی

محل: استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهرستان بویراحمد, شهر یاسوج

ظرفیت سالانه: 30000   روز 365  × 80٪ × 100 تخت

کل سرمایه گذاری: 40/9 میلیون یورو

نرخ بازده داخلی (IRR): 25/32 درصد 

دوره بازگشت (PP) : 2 سال و 9 ماه

لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی