» مرکز خدمات و ستاد » ستاد سرمایه گذاری » فرم شکواییه متقاضیان سرمایه گذاری

فرم شکواییه متقاضیان سرمایه گذاری

فرم شکواییه فرم شکواییه

برای ارسال شکایات به صورت غیر حضوری فرم شکواییه را تکمیل و به آدرس  زیر میل نمائید.

kb.setad96@gmail.com

آدرس دبیر خانه ستاد سرمایه گذاری:یاسوج -خیابان ارتش -ستاد سرمایه گذاری استان

تلفن:07433230056

لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی