» مرکز خدمات و ستاد » ستاد سرمایه گذاری » وظایف ستاد سرمایه گذاری

وظایف ستاد سرمایه گذاری

وظایف قانونی ستادسرمایه گذاری استان

الف ) رسیدگی به شکایات سرمایه گذاران

ب) حذف مقررات غیرضروری ، تسهیل شرایط دریافت مجوزها وشفاف سازی فعالیتهای اقتصادی

لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی