نقشه سایت

صفحه نخست

پیوندها

معرفی استان

استان کهگیلویه و بویراحمد در یک نگاه

توانمندیها و پتانسیل ها

مرکز خدمات و ستاد

مرکز خدمات سرمایه گذاری

معرفی مرکزخدمات وستادسرمایه گذاری استان

وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری

فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری

ستاد سرمایه گذاری

فرم شکواییه متقاضیان سرمایه گذاری

وظایف ستاد سرمایه گذاری

ارسال فرم شکواییه

قوانین و مقررات

قانون آیین نامه سرمایه گذاری خارجی

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

آیین نامه اجرایی ماده 7

فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های مهم الویت دار سرمایه گذاری

طرح های نیرو و صنایع وابسته به نفت و گاز

طرح های صنعتی و معدنی

طرح های گردشگری

طرح های نیرو و صنایع وابسته به نفت و گاز

طرح های کشاورزی

طرح های صنعتی و معدنی

طرح های گردشگری

مشوق های سرمایه گذاری

مشوق های مالیاتی

مشوق های گمرکی

تماس با ما

ارسال و پیگیری مشکلات

کارکنان - نمایش گرافیکی

کارکنان

تالار گفتگو

لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی